Koulutusta puheterapeuteille

Snellman kesäyliopisto järjestää koulutuksen Etänä Lähelle- etäpuheterapian mahdollisuudet 3.-4.10.2019 Kuopiossa. 

Koulutus on käy­tän­nön­lä­hei­nen ja an­taa puhe­te­ra­peu­teil­le pe­rus­tie­toa ja te­o­ri­aa etä­kun­tou­tuk­ses­ta ja sen to­teut­ta­mi­ses­ta sekä käy­tän­nön esi­merk­ke­jä ja il­mi­öi­tä etä­kun­tou­tuk­ses­ta. Kou­lu­tuk­ses­sa poh­di­taan yh­des­sä osal­lis­tu­jien kans­sa mm. eri­lai­sia etä- ja lähi­kun­tou­tuk­sen mah­dol­li­suuk­sia.

Lue lisää koulutuksesta: https://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/95/article-37801

Kouluttajina toimitusjohtajamme puheterapeutti Anu Leinonen ja puheterapeutti Heli Konola. Tervetuloa mukaan! 

Seuraa meitä

Sanapolku Oy

Sanapolku Oy on puheterapia-alan yritys, joka tarjoaa puheterapiaa ja puheterapeuttisia tutkimuksia lapsille, nuorille ja aikuisille Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson alueella.

Toimipisteet

Kuopio

Haapaniemenkatu 40 D 1, 70110 Kuopio
050 379 2314

Lahti

Askonkatu 9, 15100 Lahti
050 381 8766